Kompas ArtStudio

Wizytówka WWW

Nazwa produktu: Wizytówka WWW (strona internetowa bez CMS-a)

Nakład: 1 sztuka

Opis: Podana cena obejmuje:

  • przygotowanie projektu graficznego wizytówki internetowej (dwie zakładki, np. strona główna i zakładka kontakt),
  • pocięcie grafiki.

Przykładowa wizytówka internetowa: Pentapro Service
 

690,00 zł netto